Palaestra horsal

Palaestra hörsal

Hörsalen att använda när du vill få med dig publiken! Varje åhörarplats har egen mikrofon och dokument från tre olika källor kan visas samtidigt. Dessutom kan du filma hela ditt evenemang och antingen spara för redigering eller samsända till andra sammanlänkade lokaler i Universitetshuset, AF-borgen eller ut på nätet.

Totalt rymmer salen 250 personer och är synnerligen väl lämpad för paneldebatter och föreläsningar.

Salen går att dela av i två mindre delar: övre och nedre Palaestra och fungerar utmärkt var för sig. Den övre delen har dock vissa smärre tekniska begränsningar.

  • Biosittning 250 pers