Prislistor

Prislista lokaler

Gäller fr o m 2017-09-01. På lokalhyra utgår ingen moms.

Lokal Hyra/heldag 08.00-17.00 Hyra/halvdag Kvällsarrangemang, fest, middag
Stora salen, exkl. scenrum 18.300 SEK 11.800 SEK 24.200 SEK
Stora salen, exkl. scenrum, > 300 pers 23.100 SEK 15.700 SEK 31.500 SEK
Konsertsalen, exkl. scenrum 4.600 SEK 3.200 SEK 4.850 SEK
Athen 9.800 SEK 6.400 SEK 11.600 SEK
Bokhandeln 6.100 SEK 3.400 SEK 6.100 SEK
Övre Aten 4.500 SEK 2.700 SEK 4.700 SEK
Munckska rummet 2.700 SEK 1.900 SEK 3.000 SEK
Zetterwallska rummet 2.700 SEK 1.900 SEK 3.000 SEK
Lilla Salen 6.300 SEK 4.150 SEK 7.800 SEK
Nya Fest 6.100 SEK 3.950 SEK 7.800 SEK
Festvån. (Lilla S, Nya F, Salong) 10.800 SEK 6.600 SEK 12.000 SEK
Sångsalen inkl Notrummet 5.900 SEK 3.700 SEK 7.800 SEK
Kerstins rum 4.900 SEK 3.400 SEK
Edilkammaren 2.700 SEK 1.900 SEK
VD-rummet 2.700 SEK 1.900 SEK
Ombudsmannarummet 2.700 SEK 1.900 SEK 3.700 SEK
Blå vinden 2.700 SEK 1.900 SEK
Källarsal 5.000 SEK 3.400 SEK 5.500 SEK

Display utanför AF-borgen el foajé enl offert.

Scener enligt offert. Vid nyttjande av scen skall scenmästare och eventuell brandvakt finnas på plats.

Vid nyttjande av grupprum i samband med hyra av konferenslokal sker prissättning separat.

Vid förtäring skall mat och dryck beställas från Tegnérs Matsalar, info@tegners.com, 046-13 13 33.

Åldersgräns 20 år eller studentleg.