Prislistor

Prislista lokaler

Gäller fr o m 2016-09-13. På lokalhyra utgår ingen moms.

Lokal Hyra/heldag 08.00-17.00 Hyra/halvdag Kvällsarrangemang, fest, middag
Stora salen, exkl. scenrum 17.400 SEK 11.200 SEK 23.000 SEK
Stora salen, exkl. scenrum, > 300 pers 22.000 SEK 14.900 SEK 29.950 SEK
Konsertsalen, exkl. scenrum 4.350 SEK 3.000 SEK 4.650 SEK
Athen 9.300 SEK 6.200 SEK 11.200 SEK
Bokhandeln 5.900 SEK 3.300 SEK 5.900 SEK
Övre Aten 4.350 SEK 2.550 SEK 4.600 SEK
Munckska rummet 2.500 SEK 1.750 SEK 3.000 SEK
Zetterwallska rummet 2.500 SEK 1.750 SEK 3.000 SEK
Lilla Salen 5.950 SEK 3.950 SEK 7.100 SEK
Nya Fest 5.750 SEK 3.750 SEK 7.100 SEK
Festvån. (Lilla S, Nya F, Salong) 10.200 SEK 6.200 SEK 11.200 SEK
Sångsalen inkl Notrummet 5.600 SEK 3.600 SEK 7.100 SEK
Kerstins rum 4.400 SEK 3.000 SEK
Edilkammaren 2.500 SEK 1.750 SEK
VD-rummet 2.500 SEK 1.750 SEK
Ombudsmannarummet 2.500 SEK 1.750 SEK 3.500 SEK
Blå vinden 2.500 SEK 1.750 SEK
Källarsal 4.650 SEK 3.100 SEK 5.100 SEK

Display utanför AF-borgen el foajé enl offert.

Scener enligt offert. Vid nyttjande av scen skall scenmästare och eventuell brandvakt finnas på plats.

Vid nyttjande av grupprum i samband med hyra av konferenslokal sker prissättning separat.

Vid förtäring skall mat och dryck beställas från Tegnérs Matsalar, info@tegners.com, 046-13 13 33.

Åldersgräns 20 år eller studentleg.