Historia

År 1830 bildades Akademiska Föreningen i Lund efter förebilder i det anglosaxiska collegesystemet. Man ville samla alla vid universitetet i en förening med syfte att verka som ett hem för främst studenter, men även för universitets lärare och före detta studenter. Under devisen coniuncta valent – det förenade är starkt – har i Lund skapats ett socialt och kulturellt centrum utan motsvarighet vid övriga svenska lärosäten. AF-borgen, även kallad ynglingaborgen, är utöver Akademiska Föreningen även hem för flera oberoende studentföreningar samt studentkårernas paraplyorganisation LUS och nationernas Kuratorskollegium, för att nämna några av hyresgästerna.

AF-borgen stod klar 1851 och ersatte då AF:s första hus Sylwanska gården. Arkitekten hette H J Strömberg och blev sedermera stadsarkitekt i Göteborg. Strömberg inspirerades av medeltida borgar och ritade ett hus speciellt anpassat till studenternas behov. Under 1800-talets andra hälft genomfördes en rad förändringar. Gas lades in 1863-1868 och vatten 1875. År 1868 byggdes det lilla hus som inrymmer restaurangen, samt Sångsalen. Festvåningen i söder kom till 1881.

Tanken med AF-borgen var från början att alla medlemmar skulle kunna vara i huset samtidigt. Då detta var svårt redan vid 1900-talets första decennium byggdes huset ut i norr 1911. Arkitekt var Fredrik Sundbärg. Den nya delen möjliggjorde en större restaurang och en ny entré. Inspirerad av nybyggnationen genomfördes en uppfräschning av Borgens södra del åren 1923-1924. Bl.a. gjordes nya rum för nationerna och på andra våningen i söder lade man tidskrifts- och läsrum vilka kom att kallas Övre Aten.

Inför Akademiska Föreningens hundraårsjubileum 1930 renoverades Stora salen. Restaurangens före detta uteservering kom att inkorporeras i byggnaden 1946 efter en tillbyggnad signerad Hans Westman.

Då den gamla ynglingaborgen från 1851 var tämligen omodern och opraktisk, fann man det för gott att 1951 riva hela Stora salen och alla småbyggnader runt innergården. Hans Westman omskapade därefter husets inre från grunden. Källarsalarna tillkom och bottenvåningens klubbrum gjordes om till ett gigantiskt caférum kallat Aten. Stora salen bytte karaktär till ett ljust och luftigt rum istället för den gamla inpyrda riddarsalen. Genom Konsertsalen fick huset en ny scen. Ovanvåningarna utnyttjades som studentrum och studentföreningskontor.

 

På 1970-talet flyttades mycket av studentlivet ut på nationernas egna hus och till det nybyggda Sparta. Men efter några år väcktes en opinion för att satsa på den gamla borgen mitt i Lund. År 1980 renoverades Stora salen. Café Aten hade då blivit en bokhandel i AF:s regi kallad Akademibokhandeln. I gamla café Tua låg en pressbyråkiosk. Även om mycket av verksamheten kom tillbaka till huset under 1980-talet stod det klart att det krävdes en ny stor renovering för att rädda borgen från förfall.