Universitetshuset

Konferens & kongress i Universitetshuset!

Byggnaderna runt Universitetsplatsen: AF-borgen, Universitetshuset och Palaestra, kompletterar varandra på ett superbt sätt.

Det centrala läget är övertygande och gemensamt, och den atmosfär som omger platsen är närmast magisk. Här blandas ingredienserna studentmyller, vetenskapligt allvar, spännande byggnader och modern konferensteknik till en cocktail som kan göra din konferens eller kongress till en alldeles speciell upplevelse. Vi är mycket glada att Lunds universitet gett oss förtroendet som gör kan göra denna fantastiska miljö tillgänglig för fler möten framöver. Privatpersoner kan dock ej hyra lokaler, men för många företag och organisationer skapas nya möjligheter.

Lägg till exempel invigningen till kongressen i Universitetsaulan, parallella föreläsningar i Palaestra och AF-borgens Lilla Salen och avsluta med bankett i Stora Salen.

De större salarna är tekniskt sammanlänkade med ljud och bild och det mesta går att lösa i samarbete med oss eller våra partners. Kontakta oss och se vad vi kan göra för dig!