BorgenBanner3

Filmen om världens bästa familj!

Vi är tre syskon i AF-familjen: AF Borgen AB, AF Bostäder och Akademiska Föreningen. Allt har sitt ursprung i Akademiska Föreningen som startade 1830.

Se filmen och se hur vi hör ihop!