af_fasad_tillannons

Corona (Covid-19)

AF-borgen följer Folkhälsomyndigheten, regeringen och andra myndigheters rapportering, beslutsfattning och rekommendationer noga.

 

Information från Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/

FAQ från Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Information från Krisinformation.se: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Information från Region Skåne: https://www.skane.se/Halsa-och-vard/hitta-vard/covid-19-coronavirus