AF-sällskap erbjudande

AF-sällskapet – medlemsföretagen som stödjer borgen

AF Borgen har via sponsoravtal knutit ett antal av de största och mest tongivande företagen i regionen till sig. Som sponsor blir man medlem i AF-sällskapet.

För att säkerställa den investering som gjordes vid den stora renoveringen av AF-borgen i början av 1990-talet bildade de bidragande företagen AF-sällskapet. Sällskapet består idag av 27 företag som årligen bidrar till Borgens bevarande genom tecknandet av medlemsavtal. Som motprestation erbjuds sällskapets medlemmar tillgång till lokaler, hjälp med studentrelaterade kontakter, deltagande i olika evenemang mm. Sponsringsavtalen ges nya ingredienser kontinuerligt för att AF Borgen skall stärka sin roll som mötesplats i Lund. Nuvarande ordförande för AF-sällskapet är Suzanne Norrby.

Ifall ditt företag är intresserat av att ingå i ett exklusivt nätverk med ypperliga möjligheter att träffa och visa upp sig för Lunds studenter så ta kontakt med Stina Åkesson på vd@afborgen.se, 046-384906 eller 0706-383388.

 

Advokatfirman Vici ESS HSB Skåne Nordea Tetra Pak
AF Bostäder Findus Ikea AB PEAB Via Europa
Alfa Laval Folkuniversitetet Kraftringen SEB  Wihlborgs
Baxter Färs & Frosta Lindahl Sparbanksstiftelsen Öresund
BTJ Grenspecialisten Länsförsäkringar Sten K Johnsons Stiftelse
Crafoordska stiftelsen Handelsbanken Nationalencyklopedien Swedbank