AF-sällskap erbjudande

AF-Sällskapet – medlemsföretagen som stödjer borgen

AF Borgen har via sponsoravtal knutit ett antal av de största och mest tongivande företagen i regionen till sig. Som sponsor blir man medlem i AF-Sällskapet.

För att säkerställa den investering som gjordes vid den stora renoveringen av AF-borgen i början av 1990-talet bildade de bidragande företagen AF-Sällskapet. Sällskapet består idag av 28 företag som årligen bidrar till Borgens bevarande genom tecknandet av medlemsavtal. Som motprestation erbjuds sällskapets medlemmar tillgång till lokaler, hjälp med studentrelaterade kontakter, deltagande i olika evenemang mm. Sponsringsavtalen ges nya ingredienser kontinuerligt för att AF Borgen skall stärka sin roll som mötesplats i Lund. Nuvarande ordförande för AF-sällskapet är Suzanne Norrby.

Ifall ditt företag är intresserat av att ingå i ett exklusivt nätverk med ypperliga möjligheter att träffa och visa upp sig för Lunds studenter så ta kontakt med Stina Åkesson på vd@afborgen.se, 046-384906 eller 0706-383388.

Här finns AF-sällskapets stadgar.

 

AF Bostäder Folkuniversitetet   Kraftringen Nationalencyklopedien Trägårdh Advokatbyrå AB
Alfa Laval Grenspecialisten Kudu AB Nordea Via Europa
Axis Handelsbanken Lindahl SEB Wihlborgs
Baxter Hexiron AB Lunds Domkyrka Sparbanksstiftelsen Finn
Crafoordska stiftelsen HSB Skåne Länsförsäkringar Sten K Johnsons Stiftelse  
ESS Ikea AB Mellby Consulting Tetra Pak